Wilt u uw klanten financiële gemoedsrust bieden? Maar dan wel op een efficiënte manier? Dan vond u ongetwijfeld ons Vivium Digital Webinar over myFaro erg interessant. Hieronder leest u de essentie van deze sessie, verzorgd door myFaro-zaakvoerder Wim Van Kerckhoven. Bovendien kunt u het webinar herbekijken.

In 2016 stelden Bart Vanhoutte en Wim Van Kerckhoven twee noden vast. Enerzijds bleek 75% van de Belgische gezinnen onzeker over hun pensioen, zonder enig idee over welk kapitaal ze nodig hadden om hun levensstandaard daarna te behouden. 30% bleek daarvoor daadwerkelijk te weinig kapitaal op te bouwen. 75% meende ook te weinig advies over gezinsbescherming te krijgen. En dat alles in precoronatijden: nu is de onzekerheid waarschijnlijk nog groter.

De verzekeringsmakelaar wil hen vaak wel adviseren, inzake Life, om het nodige vermogen aan te leggen, maar dan op een efficiëntere manier. Want er gaat nog te vaak te veel tijd verloren wanneer de makelaar bijvoorbeeld reserves van levensverzekeringen moet opvragen, laat staan een overzicht over verschillende verzekeraars heen maken. Ondertussen dendert de digitale trein verder, van waarop klanten makelaars aanmanen om erop te springen.

Het antwoord op beide noden, van Bart Vanhoutte, Wim Van Kerckhoven en Luc Verhaert, is myFaro: een digitaal beheerplatform, waarmee u als makelaar uw klant in vier stappen efficiënt naar financiële gemoedsrust leidt.

Van het overzicht van het hele vermogen

Tijdens de eerste stap krijgt u samen met uw klant via myFaro een digitaal overzicht van het hele vermogen van die laatste, zowel privé als professioneel. Een al erg volledig plaatje, dat u tijdens gesprekken nog verder aanvult. Tegelijk kunt u alle details over elke vermogensonderdeel raadplegen. Alle data daarvoor worden up-to-date gehouden via linken met gegevensbronnen.

Dat overzicht levert een grote tijdwinst op, voor uzelf en uw klanten, aangezien u het niet langer zelf moet maken en uw klant er altijd toegang toe heeft. Op zich vormt het totaalplaatje ook een goede basis voor degelijke rapportering. Maar myFaro gaat verder.

Naar inzicht over hoe het beter kan

Via de tweede stap – een analyse van de vermogenssituatie – zal het platform verschillende vragen van uw klanten eenvoudig digitaal beantwoorden, met de nodige berekeningen.

Zoals: hoeveel houd ik over op de pensioendatum, en zal dat volstaan om nadien mijn levensstandaard te handhaven? Mogelijk ontbreekt daarvoor nog info over het gewenste levenscomfort, maar die vullen jullie samen in. Maar bijvoorbeeld ook: hoe ziet de financiële situatie eruit bij een overlijden of invaliditeit van een gezinslid? En belangrijk: waar zitten de fiscale optimalisaties?

Het platform geeft bijvoorbeeld aan dat uw klant zoveel kapitaal te kort zal hebben, om tot een bepaalde leeftijd een bepaald levenscomfort aan te houden. Of dat hij zoveel extra liquiditeiten nodig zal hebben om zijn gezin financieel beschermd te houden, bij een overlijden of invaliditeit. Maar ook brengt myFaro alle mogelijke fiscale optimalisaties in beeld, na doorgedreven analyse.

Naar advies en concrete acties

Tegelijk reikt myFaro oplossingen aan, om die tekorten weg te werken of fiscale optimalisaties te realiseren. Zo concretiseert het platform adviezen proactief in voorstellen, rekening houdend met alle complianceverplichtingen. Oplossingen waarvan u ook meteen de impact aan de klant kunt aantonen, dankzij automatische herberekeningen, zodat die snel overtuigd raakt.

Het platform brengt u zo tot een plan met concrete acties en voorstellen, die u en de klant kunnen bespreken en realiseren. Zowel om de financiële gemoedsrust te bereiken en de fiscaliteit te verbeteren, als administratief, bijvoorbeeld om de compliancy rond beleggersprofielen en de Europese privacywetgeving GDPR te regelen.

MyFaro zal u ook uitgebreid ondersteunen tijdens de precontractuele fase, door zelf acties uit te voeren, zoals automatisch verplichte documenten over verzekeringen uit een voorstel opladen, zodat de klant die kan raadplegen. Is de klant akkoord, dan kan die dan digitaal aftekenen, met één klik, waarna de backoffice met de goedgekeurde voorstellen aan de slag gaat.

Meer weten over digitaal Life-beheer via myFaro?

Dankzij myFaro hebt u meer tijd voor advies, met minder non-compliance en meer winsten, door meer kansen om te verkopen én een grotere klantentevredenheid. Een tevredenheid die myFaro ook al een Vivium Digital Award opleverde. Wilt u meer over alle mogelijkheden van dit digitaal beheerplatform? Het webinar opnieuw bekijken? Of verder leren digitaliseren?

Herbekijk hier het webinar myFaro

Volg ook deze webinars