Wanneer uw klant schade heeft geleden door brand, water en storm, wil die zo snel mogelijk gerustgesteld worden dat de schade correct vergoed en hersteld zal worden. Dat antwoord kunt u als makelaar meteen bieden, wanneer u de berekeningstool Desk Adjuster van Vivium gebruikt. Een unieke digitale oplossing, die we recent nog gebruiksvriendelijker maakten, voor een nog snellere afhandeling van schadegevallen.

Na bijvoorbeeld een storm of brand wil uw klant een snelle tussenkomst, met een correcte schade-evaluatie en keuze uit verschillende herstelopties. “Vroeger was de doorlooptijd van zo’n schadedossier echter lang. De verzekeringsmakelaar moest dan eerst een bestek aanvragen, bij een hersteller. Dat leverde vaak misnoegde klanten op, omdat hun regeling te lang uitbleef”, vertelt Gilbert Kindt, hoofdexpert bij Vivium.

“Dat aangifteproces wilden we, onder leiding van Patrick Cautaerts, manager technische inspectie en externe netwerken bij Vivium, tot een minimum beperken, met een regeling op basis van één makelaarsbezoek. Of via één telefoontje, als de makelaar genoeg informatie en duidelijke foto’s krijgt. Onze tool Desk Adjuster maakt dat mogelijk, voor de waarborgen water, storm, brand en glasbreuk.”

Geef zelf meteen een correcte raming

“Bij een schadegeval doorloopt de makelaar in Desk Adjuster een aantal vragen, waarmee hij de schade opneemt”, vertelt Margit Van Peteghem, schade-inspecteur bij Vivium. “Elke vraag handelt over een te herstellen schadepost. Stap voor stap komt de makelaar zo tot een voorstel tot schaderegeling. Die raming controleert hij dan samen met de verzekerde. Daarna verklaart de klant zich wel of niet akkoord en kiest die of hij de schade zelf herstelt of laat herstellen.”

“De tool levert onmiddellijk een erg transparant want zeer gedetailleerde raming op, met een detail per uit te voeren deel van de herstelling. Volgens een marktconforme prijs, gebaseerd op een rijke databank met de laatste kostprijzen, die we voortdurend updaten”, gaat Gilbert Kindt verder. “In 95% van de gevallen is de hersteller dan ook akkoord met het voorstel, leert de ervaring ons.”

“De vragen om tot het voorstel te komen, hebben we zelf zorgvuldig samengesteld”, vervolgt Margit Van Peteghem. “Ontbreken er toch vragen om bijkomende schade op te nemen, dan kan de makelaar er nog zelf aan toevoegen. Tegelijk kan hij de raming met extra posten uitbreiden. En ook de prijs valt wat naar boven of beneden aan te passen.”

Sneller dan ooit zekerheid over vergoeding

Dankzij de Desk Adjuster kan de makelaar de klant meteen een concrete raming leveren, en zo zijn onmisbare rol verder versterken. Bovendien geniet de verzekerde sneller dan ooit zekerheid over de betaling. “Na de schade-evaluatie vult Desk Adjuster immers zelf het formulier in voor de verdere afhandeling van het schadegeval via ClaimCenter, onze tool voor het beheer van claims. Daarvoor haalt Desk Adjuster alle nodige gegevens uit ClaimCenter. De makelaar moet dus niet dubbel coderen”, vertelt Gilbert Kindt.

Tot voor kort moest de makelaar dan nog zelf in ClaimCenter het schadedossier voltooien en de betaling van de schadevergoeding goedkeuren. “Maar dankzij een verbetering die we eind 2019 doorvoerden, valt die laatste stap weg. Nadat de makelaar het formulier via Desk Adjuster heeft verzonden, sluit de tool zelf het schadedossier in ClaimCenter en wordt de betaling automatisch geregeld. Wij waken er achter de schermen over dat beide tools naadloos samenwerken.”

Binnen 24 uur na de aangifte via Desk Adjuster krijgt de makelaar dan de bevestiging van de definitieve schadereferte en de betaling, en kan hij zijn klant het goede nieuws brengen, dat die betaald zal worden. “Zonder telefoontjes achteraf, waarin een misnoegde klant polst naar het precieze tijdstip van de betaling. Alle klantencommunicatie blijft positief, terwijl de makelaar zijn professionalisme extra in de verf kan zetten, op hét moment van de waarheid: de regeling van een schadegeval.”

Gebruik van de tool: vandaag nog makkelijker

Op die manier is de Desk Adjuster een onmisbare tool voor de makelaar en zijn klanten. Bovendien is de oplossing erg eenvoudig te gebruiken, zeker als de verzekeringsmakelaar zich laat leiden door de nieuwe WalkMe-helpfunctie in de berekeningstool.

“Klikt de makelaar op de WalkMe-knop in Desk Adjuster, dan gidst die oplossing hem of haar automatisch doorheen het hele aangifteproces”, legt Margit Van Peteghem uit. “Van de eerste stap, waarbij de makelaar vraag per vraag invult, tot het verzenden van het formulier en automatisch afsluiten van het schadeval. Zonder dat de makelaar daarbij nog doorheen de tool moet navigeren.”

Snelheid leidt tot veel tevredenheid

En wat vindt de klant zelf van Desk Adjuster? Die is erg tevreden, blijkt uit een bevraging. Meer dan zes op de tien beveelt de manier van werken met de tool aan en is enthousiast over de beperkte moeite die ze zelf moeten leveren om tot een oplossing te komen. De tevredenheid bleek veel hoger omdat de aangifte meestal ook al tot een schaderegeling leidt, terwijl bij een traditionele aangifte de klant ongerust is over het verdere verloop. De snelheid waarmee zekerheid volgt, scoort het best.

“En dat hoeft niet te verwonderen”, besluit Gilbert Kindt. “Wanneer iemand een schadegeval meemaakt, wil die zo snel als het kan een oplossing voor het probleem. En die komt in eerste instantie van de verzekering. Die moet de zekerheid bieden dat de ongemakkelijke situatie financieel opgelost wordt, het liefst zo snel mogelijk. Als je dan snel een raming kunt voorleggen, met een bijbehorende correcte schadevergoeding, sta je als makelaar erg sterk én zijn wij in ons opzet geslaagd.”