Ook de verzekeringswereld digitaliseert vandaag volop, om de efficiëntie en de klantentevredenheid nog te vergroten. Welke digitale technologieën maken daarbij het meeste furore? En op welke manier kunnen ze het leven van u en uw klanten makkelijker maken?

1. Drones

Webwinkel Amazon investeert veel geld in deze vliegende robots, om onlinebestellingen zo efficiënt mogelijk te leveren. Maar ook verzekeringsmaatschappijen onderzoeken hoe drones uw werk kunnen vereenvoudigen.

Bij een schadegeval zou een drone de schade volgens de regels van de kunst kunnen fotograferen. Zo zou u meteen over alle nodige foto’s beschikken, waarop de schade perfect te zien is. Ook voor het opmaken van een tarief voor de verzekering van een gebouw zou een drone de nodige foto’s kunnen nemen.

In deze voorbeelden kunt u dankzij de drone nog efficiënter werken, waardoor uw klant sneller geholpen wordt. Maar bij emotionele momenten zoals een auto-ongeval is het gebruik van een drone misschien niet aangewezen. Het lijkt zaak om drones op de juiste manier en op het juiste moment in te schakelen.

2. Augmented reality

Speelden uw kinderen Pokémon GO tijdens de hoogdagen van deze mobiele game? Het is alleszins een van de bekendste toepassingen van AR of augmented reality. Daarbij projecteert een smartphone een virtuele laag informatie boven op de beelden gemaakt door de camera in de telefoon. Op dit moment onderzoeken een aantal verzekeraars hoe makelaars deze technologie zouden kunnen gebruiken.

U zou bijvoorbeeld een virtuele assistent voor uw kantoor kunnen inschakelen. Tegelijk zou augmented reality, net als drones, tot perfect duidelijke foto’s van een schadegeval kunnen leiden, als deel van een app. AR laat immers toe om een masker boven op de camerabeelden van de smartphone te projecteren, dat de verzekerde precies aangeeft hoe hij de schade in beeld moet brengen. Met opnieuw hetzelfde voordeel: u hoeft niet meer bij uw verzekerden aan te kloppen om duidelijkere foto’s te vragen, en die laatsten worden sneller geholpen.

3. Internet of things

Internet of things houdt in dat producten of zelfs componenten daarvan met sensoren worden uitgerust en met elkaar verbonden binnen een netwerk. Zo kunnen ze data met elkaar uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan auto’s en weginfrastructuur.

Wanneer wagens onderling en met infrastructuur data uitwisselen, kunnen auto’s en verkeerscentra elkaar in een fractie van een seconde informeren over wegenwerken, slechte weersomstandigheden, een slecht wegdek … waarna de gps al dan niet automatisch een alternatieve route voorstelt. Dit internet of cars is ook nodig om te komen tot een veilige verkeersstroom van zelfrijdende wagens.

Wat kan het voordeel van digitaal geconnecteerd verkeer zijn? Uiteraard minder ongevallen. Maar vandaag bestaan al autoverzekeringen waarbij een toestel in de wagen het rijgedrag registreert. Hoe veiliger de bestuurder rijdt, hoe minder zijn verzekering het volgende jaar kost. Hier verloopt de communicatie nog tussen één auto en een centraal punt. Ondertussen werken technologiebedrijven volop aan platformen die communicatie tussen wagens en weginfrastructuur mogelijk maken. En ook in de gps-navigatieapp Waze delen chauffeurs al realtime verkeersinfo.

Ook steeds meer zaken thuis kunnen verbonden worden binnen een internet of things, waardoor pakweg een boiler de bewoner zou kunnen laten weten dat het tijd is voor een onderhoud. Als de verzekerde daar effectief werk van maakt, zou dit tot een korting op de verzekeringspremie kunnen leiden. De verzekeraar heeft dan immers een veel beter zicht op hoe veilig zijn klant leeft.

4. Artificiële intelligentie

Een internet of things levert gigantische datastromen op, wat op zijn beurt weer toelaat om AI te creëren. Artificiële intelligentie kent al heel wat toepassingen in de verzekeringswereld. De mogelijkheden zijn dan ook groot, bijvoorbeeld voor profiling.

Denk maar aan een module die op basis van gegevens zoals het merk van de wagen, de leeftijd ervan … een bepaald type autoverzekering en bijbehorend tarief voorstelt. Daarachter valt een neuraal netwerk te steken, waarbij de AI leert uit feedback over de gekozen verzekering.

5. Chatbots en Natural Language Processing

De interactie met een digitale assistent verloopt vandaag zodanig vlot, dat u misschien wel vergeet dat het slechts machines zijn. Dat is te danken aan hun Natural Language Processing-technologie, waarmee ze menselijke taal kunnen begrijpen en interpreteren. En op websites duiken chatbots – geautomatiseerde gesprekspartners – als paddenstoelen uit de grond op.

Tien jaar geleden kon een computer slechts enkele standaardtaalinputs herkennen, zoals bijvoorbeeld ‘schadegeval’. Maar vandaag weet een chatbot ook wat uw klant bedoelt wanneer hij zegt hoe een ander ‘in zijn gat heeft gereden’. Eerst probeert hij die uitdrukking te matchen met de taalinputs die hij al kent. Vindt de bot die niet, dan ontleedt hij de zin en vervangt hij de woorden door synoniemen, tot hij de betekenis van de uitdrukking achterhaalt.

De technologie is dus klaar om een chatbot te ontwikkelen die een schadeclaim mee kan afhandelen of die meteen een antwoord biedt op verzekeringsvragen die bezoekers van een website zich stellen.

6. Blockchain

Dit is zonder twijfel een van dé digitale buzzwords van de laatste jaren. Maar wat is blockchain precies? Kort gezegd: een gedecentraliseerd systeem om informatie bij te houden. Dat kunnen transacties zijn, maar ook andere gegevens: eigenlijk alle data met een historiek.

De gegevens worden geregistreerd in de volgorde dat ze in het blockchainsysteem binnenkomen, waarna ze niet meer gewijzigd kunnen worden. Tegelijk houden verschillende computers een kopij van de blockchain bij, waardoor de technologie zeer robuust is en de data moeilijk te vervalsen zijn.

Welke voordelen kan blockchain bieden voor makelaars? Wel, deze technologie zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat shortcuts naar onlinedocumenten op uw bureaublad altijd naar de juiste versie blijven verwijzen, doordat ze steeds naar de laatste url’s linken, die worden bijgehouden in de blockchain.

Blockchain zou ook de afhandeling van claims kunnen versnellen. Vandaag doorlopen verzekerden, makelaars, verzekeraars … een proces dat tijd vergt: de verzekerde geeft schade-info aan de makelaar, die voert de gegevens in het beheerpakket in, de verzekeraar neemt contact op met de maatschappij van de tegenpartij, om maar enkele stappen te noemen. Door een schadedossier bij te houden in een blockchain, zou iedere betrokken partij meteen over alle laatste info beschikken. Het resultaat: een efficiëntere claimbehandeling en tevredener klanten.

7. Robotica en machine learning

Wie denkt aan een robot, haalt zich mogelijk een menselijke figuur uit science fiction voor de geest. Maar een robot is vandaag elke elektromechanische machine of virtuele assistent die menselijke handelingen automatiseert, verbetert of ondersteunt. Autonoom of volgens een set van instructies, vaak vervat in een computerprogramma.

Stel dat u honderd verzekeringscontracten overneemt, en die daarbij telkens van het ene naar het andere computerprogramma moet overtikken. Dat type repetitieve handelingen is perfect over te laten aan een robot(programma). Ook bij Vivium schakelen we robotsoftware in, bijvoorbeeld om één keer per week alle betalingen op te halen die aangesloten makelaars nog niet van hun klanten ontvingen.

Weet wel dat een proces nooit volledig te automatiseren valt. Idealiter kan een robot alle werk in één keer uitvoeren, maar geeft hij daarna wel duidelijk aan wat er nog ontbreekt. Een computer kan uit de feedback dan mogelijk leren via machine learning. Hij optimaliseert dan het proces op basis van de correcties.

Ook machine learning kent al wat heel concrete toepassingen, denk maar aan de PDF-Intake. Die module scant autocontracten in pdf en zet ze vervolgens om in bruikbare offertedata. De makelaar krijgt daarna de originele pdf te zien, met ernaast de omgezette data en bij elk gegeven een percentage dat aangeeft hoe zeker het is dat de module die info juist heeft ingelezen. U kunt dan de foutjes rechtzetten, waarna de software lessen trekt uit uw aanpassingen.

8. Webservices

Webservices hebben op korte termijn de meeste impact. Een webservice is een softwaresysteem waarmee apparaten en applicaties kunnen communiceren via het internet, zonder menselijke tussenkomst, volgens standaardafspraken. Zo’n webservice maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit een webapplicatie een dienst te vragen aan een server, zoals het maken van een berekening.

Open Broker is bijvoorbeeld een applicatie waarmee u een beroep doet op een webservice, die voor u een offerteaanvraag naar meerdere verzekeringsmaatschappijen uitstuurt en opvolgt. U hoeft daarvoor slechts één keer alle offertegegevens in de applicatie in te geven.

Een van de voordelen van zo’n webservice is dat u ze ook kunt aanbieden op uw eigen website, vanuit een eigen webapplicatie. Op die manier kan uw klant zelf een tarief aanvragen, binnen de omgeving van uw website en zonder dat u nadien nog de offertegegevens opnieuw moet ingeven in een applicatie.

Van plan om een technologie slim toe te passen?

Wilt u met een van deze technologieën een digitale tool ontwikkelen waarmee u efficiënter dan ooit kan werken, en uw klanten nog tevredener worden? Neem dan deel aan de Vivium Digital Awards, en geef uw idee alle kansen.