Op 7 oktober publiceerden Capgemeni en de EFMA, het WorldInsurTech Report. Het rapport stelt dat het tijd is dat verzekeraars hun aanpak over een andere boeg gooien en in zee gaan met insurtechs. Enkel zo kunnen ze de steeds hogere verwachtingen van hun klanten inlossen in een sector die ingrijpend aan het veranderen is.

Het rapport schetst ook de contouren van een nieuw ecosysteem voor de verzekering, met een open markt en gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe klantenbelevingen, een gestructureerde selectie van insurtechs en een collaboratief commercialisatieproces.

Volgens Assuralia stelt het rapport vier fundamentele verschuivingen vast die zich momenteel in de verzekeringssector voltrekken:

  1. De klantenbeleving als nieuwe prioriteit, in plaats van het product.
  2. Gegevens worden een strategisch actief.
  3. De evolutie van eigendom naar een deeleconomie.
  4. Partnerschappen met specialisten, in plaats van het kopen/ontwikkelen van oplossingen.

Verzekeraars blijken zich weliswaar ten volle bewust van het belang van deze verschuivingen, maar er blijkt een aanzienlijke discrepantie tussen hun verwachtingen en hun werkelijke digitale maturiteit.

Samenwerking en partnerschappen als nieuwe prioriteit

Niet minder dan 68% van de verzekeraars zegt dat partnerschappen essentieel zijn, maar slechts 32% werkt samen met partners uit hun ecosysteem om nieuwe diensten met een meerwaarde aan te bieden. Nu zijn het precies die geïntegreerde digitale ecosystemen die de verzekeraars in staat zullen stellen hun klanten de belevingen ‘op maat’ en ‘in realtime’ aan te bieden waar zij om vragen. De digitale integratie van de verzekeraars dringt zich dus op als een cruciale uitdaging, nu hun klanten willen kunnen rekenen op diensten die steeds meer blijk geven van vlotheid en gebruiksvriendelijkheid.

Uit de resultaten van het rapport blijkt dat succes op de verzekeringsmarkt van morgen voornamelijk zal afhangen van de innovatiecapaciteiten van de traditionele spelers. Zij zullen hun digitale maturiteit en wendbaarheid moeten verbeteren en vervolgens toetreden tot een open ecosysteem om zo, in samenwerking met de InsurTechs, doordachte digitale oplossingen te ontwikkelen waarbij de klantenbeleving centraal staat. De innovatiefste verzekeraars zullen de open platformen weten te benutten om bij al hun activiteiten te blijven focussen op de behoeften van hun klanten.