Een softwareplatform waarmee u als makelaar uw klant zeer bevattelijk kan aantonen of hij in de zon of regen zit, wanneer we zijn financiële inspanningen vergelijken met zijn pensioenverwachtingen? Maak kennis met de oplossing van Harukey, genomineerd voor de Prijs van de Makelaar.

Wat biedt uw oplossing precies?

Joeri De Greef, CEO van Harukey: “Het softwareplatform e-GOR moet u zien als een online butler, die u als makelaar cruciale inzichten op een blaadje brengt, over thema’s rond levensverzekeringen die uw klant belangrijk vindt: van pensioen en arbeidsongeschiktheid tot en met risicobewaking.

Daarvoor doorloopt de klant, met de ondersteuning van zijn makelaar, eerst enkele vragen in e-GOR, om zijn doelstellingen in kaart te brengen. Hoe schat hij bijvoorbeeld zijn uitgaven voor vrije tijd na pensionering in? En hoeveel geld denkt hij daarvoor nodig te hebben? Daarna vergelijkt e-GOR de geleverde inspanningen met de verwachtingen en noden, op basis van automatisch vergaarde info.

Die inzichten kunnen de makelaar en klant dan samen bespreken. Het softwareplatform toont zeer bevattelijk hoe de inspanningen zich tot de behoeften verhouden. Beschreven en geanimeerd in leuke, emotionele beeldspraak, die iedereen meteen begrijpt: zit de klant in de zon of in de regen, letterlijk zo weergegeven? Waar moet hij dus een tandje bijsteken?

e-GOR is zo een verlengstuk van dé sterkte van de makelaar: hij is een krak in het begrijpelijk brengen van complexe levensverzekeringen, en ons platform ondersteunt hem daarbij, zodat de klant des te meer de essentie vat. En dus ook meer dan ooit vertrouwen heeft in de makelaar en de tools die deze hanteert. Daarna kan de makelaar van de aangereikte inzichten vertrekken om oplossingen te adviseren, vanuit zijn eigen expertise.”

Waarom verdient jullie oplossing de Prijs van de Makelaar?

“Omdat onze oplossing het zeer inzichtelijk maakt, in mensentaal en helder, waar de klant vandaag exact staat, bijvoorbeeld op het vlak van pensioensparen, en hoeveel tandjes hij nog moet bijsteken, om zijn doelstellingen te realiseren. Zodat pakweg zijn gedroomde pensioen uitkomt, en geen nachtmerrie wordt.”