Een tool waarmee u snel de beste verzekering voor uw klant vindt, gebaseerd op AI-analyse van de complete algemene voorwaarden van nagenoeg alle polissen op de markt, bijvoorbeeld voor een passende auto- of brandverzekering? Smart Sales Assistant, binnen het merk WIS van WikiTree, raakte ermee genomineerd voor de Prijs van de Makelaar.

Wat biedt uw oplossing precies?

Philippe Afendulis, CEO en oprichter WikiTree: “Vandaag tellen de algemene voorwaarden van verzekeringen honderden bladzijden, die erg moeilijk te lezen vallen en bovendien niet bij elke verzekeraar op dezelfde manier opgesteld zijn. Dat maakt het voor u als makelaar moeilijk om objectief uit te leggen waarom u uw klant de ene of andere polis voorstelt.

Hoe lossen we dat op, met onze Smart Sales Assistant? Eerst hebben we alle criteria uit alle algemene voorwaarden van de polissen op de markt opgesomd. Tachtig procent van het aanbod in België, wat betreft auto-, woning- en brand-, en familiale verzekeringen. Daarna analyseerden we hoe elke verzekering aan elk criterium van die lijst voldeed. Zo konden we elke polis aan de hand van dezelfde criteria beschrijven, met een samenvatting per criterium. Tegelijk maken we een rating van de verzekeringen, per criterium. Dat titanenwerk was mogelijk dankzij de inzet van AI, waarna wij de puntjes op de i zetten.

U kan dus een verzekering voor uw klant zoeken, op de hele markt, die aan heel specifieke criteria voldoet. De Smart Sales Assistant zal daarvoor alle criteria van elke verzekering binnen de betrokken categorie overlopen en vergelijken met de gewenste kenmerken. Als zoekresultaat krijgt u een of meerdere voorgestelde polissen, met een lijst van criteria waaraan die voldoen, een samenvatting per criterium, én daarbij een groene of rode smiley, naargelang het criterium wel of niet bij de verwachtingen van uw klant past.

Tegelijk is het mogelijk om verzekeringen te vergelijken, op basis van alle criteria. Veel diepgaander dus dan enkel op het niveau van de tarieven. En al dat opzoekingswerk doet u slechts in enkele seconden. Uiteraard kan u ook doorklikken op een samenvatting, om bijvoorbeeld een waarborg in detail te bekijken.

Vindt u een passende polis, dan kan u daar een voorstel mee maken en digitaal of via sms doorsturen naar uw klant. Aan de hand van de samengevatte criteria én smileys toont u hem exact welke verzekering het best zijn wensen vervult én waarom.”

Waarom verdient jullie oplossing de Prijs van de Makelaar?

“Omdat we de markt van de verzekeringen objectief transparant maken, zowel voor de klant als de makelaar. De verzekeringsmakelaar krijgt complete toegang tot alle details van een verzekering, terwijl hij ook tijdwinst boekt. En de klant kan zijn polis beter begrijpen: niet alleen het tarief, maar ook de inhoud.”