In 2015 startte Easyvest met het verlenen van online financieel advies en helpen ze Belgen beleggen. Op vraag van hun klanten kwam het team in aanraking met de verzekeringswereld en ontwikkelden ze vanuit hun bestaande IT -infrastructuur een online tool om levensverzekeringen 100% online af te sluiten én op te volgen.

Expertise gecombineerd met IT-infrastructuur

We hebben onze kennis en expertise uit de bancaire wereld ten volle ingezet om op het vlak van levensverzekeringen eenzelfde online beleving uit te bouwen met een win-win resultaat voor zowel klant als verzekeringsmakelaar.

Dankzij de tool van Easyvest kan een klant online alle stappen doorlopen die nodig zijn om een levensverzekering af te sluiten. Een online beleving die voor andere producten en diensten al stilaan ingeburgerd is, maar nog ontbrak voor levensverzekeringen.

Vanuit een simulatie kan eender wie online een contract afsluiten, wordt u op de hoogte gehouden van alle stappen om uw medisch dossier te vervolledigen en kan ook de waardering van de gekozen levensverzekering op de voet gevolgd worden.

Voor meer info
www.easyvest.be