GDPF Folder is een uiterst eenvoudige toepassing waarmee makelaars en kmo’s kunnen laten zien dat zij zich inzetten voor de bescherming van de gegevens van hun klanten en prospecten en waarmee zij onder meer een badge op hun website kunnen plaatsen om te laten zien dat zij deze gegevens verwerken in overeenstemming met de wet en de GDPR.

De voordelen van GDPR Folder

“GDPR-Folder biedt een echte stap in de goede richting, omdat verzekeringsmakelaars en kmo’s nu echt kunnen aantonen dat zij de persoonsgegevens van hun klanten en prospecten beschermen. Dit is meer dan wenselijk aangezien de cliënt persoonlijke, soms gevoelige gegevens aan zijn makelaar toevertrouwt. Als men dan weet dat de makelaar de GDPR respecteert, biedt dat een reëel voordeel voor de makelaar die de toepassing gebruikt, en versterkt dit het vertrouwen van de klant in zijn makelaar.”