WeQan is een expert in Business Intelligence. Het bedrijf verwerkt data op een slimme, efficiënte manier om zo tot betere bedrijfsprestaties te komen. WeQan werkte op eigen initiatief een prototype uit dat de makelaar kan helpen bij zijn verkoopinspanningen. Op basis van profiling, krijgt hij namelijk een beter inzicht in de kans dat een bestaande klant intekent op een ander type product.

WeQan is al actief in de verzekeringswereld en ontwikkelde onder andere Brio Analytics in opdracht van Portima. Vanuit het inzicht dat de makelaar dagelijks druk bezig is met de opvolging van dossiers en er weinig tijd rest voor aanvullende prospectie, ontwikkelde het nu een prototype om bestaande klanten te profilen zodat de software makelaars kan ondersteunen in hun prospectie, cross- en upselling activiteiten. WeQan baseert zich hiervoor opnieuw op de Qlik Sense software die big data verwerkt en visualiseert in intuïtieve dashboards.

Een prototype met heel wat Big Data mogelijkheden

Hoe groot is de kans dat een bestaande klant intekent op een ander type contract? En welke polis is dat dan? Vanuit big data kan de toepassing van WeQan de meest geschikte polissen op individueel klantniveau naar voren schuiven. Dankzij een ver doorgedreven segmentatie, genereert de tool suggesties en kent ze per type contract een score toe op klantniveau. Deze score geeft aan of een klant geneigd is om bepaalde contracten aan te nemen, of er eerder weigerachtig tegenover zal staan. Zo ziet de makelaar meteen waar zich de grootste opportuniteiten binnen het eigen klantenbestand bevinden.

Wereldwijd worden bedrijven, zoals Google, gewaardeerd op het efficiënt gebruik van data. De beschikbare data is gigantisch en van onschatbare waarde. Er wacht een mooie toekomst voor wie er slim en efficiënt mee omgaat. Onze intelligente toepassing biedt zo’n toekomst voor de makelaars. – WeQan, Jean-Marc Toussaint.

Als makelaar kunt u met de scores binnen het eigen klantenbestand aan de slag: de segmentatie biedt de kans om gericht, proactief én met een grotere slaagkans aanvullende contracten voor te stellen. Tegelijkertijd krijgen klanten minder relevante voorstellen niet meer aangeboden.

Momenteel is deze toepassing nog een prototype en richt het zich op drie type verzekeringen: brandverzekeringen, levensverzekeringen en polissen wettelijke bescherming. De mogelijkheden liggen echter nog veel breder, zegt Jean-Marc Toussaint van WeQan. Dezelfde data kan bijvoorbeeld ook de beste commerciële opties tonen en naast de scores een overzicht geven van onder andere commissies en winstmarges voor de makelaar.

Voor meer info
www.weqan.be