WeQan is een expert in Business Intelligence. Het bedrijf verwerkt data op een slimme, efficiënte manier en maakt visuele en intuïtieve boordtabellen, om zo tot betere bedrijfsprestaties te komen. WeQan werkte op eigen initiatief een prototype uit om de makelaar te helpen bij zijn verkoopinspanningen. Op basis van profiling- en segmenteringsalgoritmen krijgt het prototype namelijk een beter inzicht in de kans dat een bestaande klant geïnteresseerd is in een ander verzekeringsproduct en een nieuw contract aangaat of in zijn bereidheid daartoe.

WeQan is al actief in de verzekeringswereld en ontwikkelde onder meer Brio Analytics in opdracht van Portima, wat vandaag door meer dan 400 makelaars wordt gebruikt. Uitgaand van het principe dat de makelaar in zijn dagelijkse activiteiten almaar meer wordt opgeslorpt door het operationele beheer van zijn dossiers en hij nog maar weinig tijd heeft om nieuwe klanten te werven, ontwikkelde WeQan nu algoritmen om de essentiële, doorslaggevende variabelen te bepalen om aan iedere klant in de portefeuille van een makelaar een specifieke bereidheidsscore te geven voor verschillende verzekeringsproducten.

Die bereidheidsscores worden ingevoerd in een prototype van een analytische boordtabel, ontwikkeld met de dataweergavetechnologie Qlik Sense, om makelaars in staat te stellen makkelijk en visueel klanten op te sporen voor wie de kans het grootst is dat ze geïnteresseerd zijn in een nieuw commercieel of alternatief aanbod, om daar hun commerciële inspanningen op te concentreren en zo tot een maximaal aantal contracten per klant te komen.

Een prototype dat echte perspectieven voor up- of cross-selling biedt

Hoe groot is de kans dat een bestaande klant intekent op een ander type contract? En welke polis is dat dan? Vanuit die profileringsalgoritmen kan de toepassing van WeQan de meest geschikte polissen op individueel klantniveau naar voren schuiven. Dankzij een ver doorgedreven segmentatie, genereert de tool suggesties en kent hij per type contract een score toe op klantniveau. Deze score geeft aan of een klant geneigd is om bepaalde contracten aan te nemen, of er eerder weigerachtig tegenover zal staan. Zo ziet de makelaar meteen waar zich de grootste opportuniteiten binnen het eigen klantenbestand bevinden.

Binnen WeQan zijn we ervan overtuigd dat een bedrijf om goed te presteren best zijn gegevensbestanden optimaliseert. – WeQan, Jean-Marc Toussaint.

De oplossing biedt de makelaars de mogelijkheid om proactief te zijn en doelgerichter te zoeken naar afnemers die in nieuwe contracten geïnteresseerd zijn. Daar staat tegenover dat de afnemers minder worden lastig gevallen met aanbiedingen waarin ze waarschijnlijk niet geïnteresseerd zijn. In beide gevallen zullen de klanten tevredener zijn, en de commerciële aanpak van de makelaar efficiënter.

Momenteel is deze toepassing nog een prototype en richt ze zich op drie verzekeringstypes: brand, leven en rechtsbijstand. De mogelijkheden liggen echter nog veel breder, zegt Jean-Marc Toussaint van WeQan. Zo kunnen we ze toepassen op alle types verzekeringsproducten of andere algoritmen ontwikkelen die gericht zijn op andere problemen, zoals het risico op fraude in de schadeaangifte, de prijsgevoeligheid van de afnemers of het risico om een klant te verliezen.

Voor meer info
www.weqan.be