Met Risk Explorer® verbeteren en vereenvoudigen verzekeringsmakelaars geautomatiseerd hun tijdrovende en foutgevoelige risico- en verzekeringsmanagementproces.

Het risicoprofiel van een zakelijke klant vormt de basis bij risico- en verzekeringsadvisering en moet daarom nauwkeurig in kaart worden gebracht en actueel blijven. Daarbij mag niets worden vergeten of over het hoofd worden gezien. Adviseurs weten met Risk Explorer® automatisch doorlopend alles van al hun klanten, zodat verzekeringspolissen altijd correct en up-to-date zijn. Met Risk Explorer® structureren, verbeteren en vereenvoudigen verzekeringsmakelaars hun adviesproces. De oplossing is toepasbaar in iedere branche voor zowel de zelfstandigen zonder personeel tot de grote ondernemingen.

riskexplorer.international
Robin Strijker
robinstrijker@riskexplorer.international
Zomerdijk 9E (B@19), 7942 JR, Meppel, Nederland
+31 682 69 69 38