Met Risk Explorer® kunnen verzekeringsmakelaars hun risico- en verzekeringsbeheerprocessen automatisch verbeteren en vereenvoudigen.

Het risicoprofiel van een zakelijke klant vormt de basis bij risico- en verzekeringsadvies en moet daarom nauwkeurig in kaart worden gebracht en actueel blijven. Daarbij mag niets worden vergeten of over het hoofd gezien. Adviseurs weten met Risk Explorer® automatisch doorlopend alles over hun klanten, zodat verzekeringspolissen altijd correct en up-to-date zijn. Met Risk Explorer® structureren, verbeteren en vereenvoudigen verzekeringsmakelaars hun adviesproces. De oplossing is toepasbaar in iedere branche voor zowel zelfstandigen zonder personeel als grote ondernemingen.

riskexplorer.international
Robin Strijker
robinstrijker@riskexplorer.international
Zomerdijk 9E (B@19), 7942 JR, Meppel, Nederland
+31 682 69 69 38