Een gezin inzicht geven in zijn volledige vermogen, het begeleiden met advies op maat bij de belangrijke levensmomenten en het daardoor financiële gemoedsrust schenken. Dankzij myFaro, trotse winnaar van de Vivium Digital Award (beste project klantentevredenheid) is dat voor elke makelaar haalbaar. Maar wat houdt deze digitale oplossing precies in? We vroegen het aan Bart Vanhoutte, Wim Van Kerckhoven en Luc Verhaert, het gedreven trio achter myFaro.

De voorbije jaren zagen Bart Vanhoutte, een ondernemer met meer dan 25 jaar ervaring in zowel de financiële als de technologische sector, en Wim Van Kerckhoven, met ook al 25 jaar ervaring als bank- en verzekeringsmakelaar, hoe de media regelmatig over twee grote maatschappelijke problemen berichten.

“Volgens een studie in opdracht van vermogensbeheerder Schroders wordt meer dan 54% van de gezinnen, bij een overlijden van een van de partners, met financiële tekorten geconfronteerd”, licht Bart Vanhoutte toe. “Tegelijk is 75% van de gezinnen in ons land onzeker over de toekomst na hun pensioen en hebben ze geen idee hoeveel kapitaal ze bij hun pensionering nodig hebben om hun levensstandaard aan te houden. Terwijl we in België slechts 54% van ons laatste beroepsinkomen als pensioen ontvangen, 30% van de gepensioneerden zijn pensioen als onvoldoende ervaart en slechts 9% van de Belgen financieel beschermd is tegen het overlijden van de partner.”

U wilde die maatschappelijke problemen helpen oplossen?

Bart Vanhoutte: “Klopt. We willen elk gezin financiële gemoedsrust geven. Hen aantonen dat ze genoeg sparen voor na hun pensioen, dat ze beschermd zijn bij het onverwacht overlijden van een partner, dat ze hun kinderen een duwtje in de rug kunnen geven, zonder hoge erfenisrechten … Elk gezin moet kunnen worden begeleid in het streven naar maximale financiële bescherming.

Daar liggen mooie kansen voor verzekeringsmakelaars. Zeker als zij hun klanten onafhankelijk kunnen adviseren, met het beste aanbod van meerdere leveranciers, gebaseerd op het volledige vermogensplaatje. Want dan kan een gezin elke financiële beslissing voor zijn leven met alle kennis van zaken nemen, en financieel op beide oren slapen.

Om tot een goed beeld van de situatie van een gezin te komen, iets waarop de makelaar zijn advies kan baseren, moest hij vroeger vaak eerst informatie uit de verschillende systemen van zijn leveranciers samenbrengen. Tegelijk vergde het veel tijd om het aanbod van meerdere leveranciers te raadplegen. Onafhankelijk advies op basis van alle vermogensinfo viel dus duur uit.

Er was een nood aan een digitale toepassing waarmee de makelaar efficiënt oplossingen kon aanreiken en advies geven dat voor de klant vollediger, transparanter, beter én altijd beschikbaar was. Daarom richtten Wim en ik in 2017 myFaro op.”

Welke oplossing biedt myFaro?

Wim Van Kerckhoven: “myFaro is een digitaal beheerssysteem, waarmee de verzekeringsmakelaar en zijn klant eerst maximaal inzicht krijgen in de exacte financiële situatie van alle vermogensonderdelen. Zowel het privé- als het zakelijke vermogen, roerend én onroerend.

Daarbij bundelt de software informatie uit tal van bronnen. Zo integreren we in myFaro financiële gegevens uit mypension, mycareer en myminfin. Tegelijkertijd leest de software portefeuilles van de klant met verzekeringen en beleggingen regelmatig in. Waarbij de koersen dagelijks aangepast worden, zodat het totaalbeeld steeds up-to-date is.

Ook de persoonlijke doelen en wensen van de klant, net als zijn beleggingsprofiel, worden aan dat beeld toegevoegd. Zo zal elke analyse en elke oplossing die myFaro nadien suggereert, meteen bij de noden, doelen en risicobereidheid van de klant passen.”

Eenmaal het vermogen in kaart gebracht, hoe helpt myFaro dan verder?

Luc Verhaert, verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de markt en sales: “Ons pakket stelt een financieel routeplan op, waarmee de klant een duidelijk inzicht krijgt in zijn financiële situatie vandaag en bij belangrijke levensmomenten zoals pensioen, overlijden en eventuele invaliditeit. Hij krijgt inzicht in wat hij vandaag heeft, in wat hij morgen wil of moet hebben én met welke oplossingen hij die doelen en noden vervult.

Want myFaro stelt ook automatisch een reeks financiële oplossingen en fiscale en financiële optimalisaties voor, waarmee de klant op die levensmomenten over voldoende financiële slagkracht beschikt. Onze software visualiseert daarbij de impact van de voorgestelde oplossingen op het financieel plan.

Zo krijgt de makelaar kansen aangereikt om nieuwe oplossingen voor te stellen, van meerdere productleveranciers, want myFaro bundelt het aanbod van de hele markt. Tegelijk helpt de makelaar met myFaro zijn klant betere financiële beslissingen te nemen, met volledige kennis van zaken.

De makelaar komt dus tot dat onafhankelijke, gefundeerde advies voor financiële zekerheid, tegen een hogere kostenefficiëntie, voor meer klantentevredenheid. Hij moet niet langer zelf alle info samen zoeken, berekeningen maken … Hij kan vooral zijn cruciale rol spelen: beter dan ooit adviseren. En dat ook op voor hem nieuwe vlakken. Want misschien is hij zelf geen expert in successie, maar myFaro is dat wel.”

Tegelijk helpt myFaro de onafhankelijke makelaar om compliant te blijven?

Luc Verhaert: “Europa maakt terecht een zaak van de bescherming van de consument. Maar daardoor moeten financiële adviseurs wel heel wat verplichtingen nakomen inzake goed advies, zorg- en informatieplicht, de Europese GDPR-privacywetgeving … Dat verzwaart niet alleen de administratieve last voor de makelaar, maar ook zijn verantwoordelijkheden.

Daarom ondersteunt myFaro de makelaar om zijn complianceverplichtingen na te komen, zowel op het gebied van Know Your Customer als in de precontractuele fase. myFaro helpt het hele presalesproces compliant te houden, zodat de makelaar zich zo veel mogelijk kan toeleggen op zijn adviesrol. Het pakket levert en koppelt op elk moment alle informatie die de makelaar moet meegeven om compliant te blijven. Tegelijk wordt alles gelogd.”

De klant kan ook steeds zelf zijn dossier opvolgen?

Bart Vanhoutte: “Dat klopt, online, via zijn persoonlijke logincode. Zo heeft de klant steeds zicht op de evolutie van zijn vermogen. Belangrijke documenten, zoals contracten en polissen, bewaart hij veilig in een digitale kluis. En ook de makelaar zelf volgt hoe het vermogen evolueert en stuurt waar nodig bij met nieuwe oplossingen. Daarover laat hij dan een digitaal kleefbriefje in het dossier achter, waarop de klant kan reageren. Of de makelaar selecteert al zijn klanten die nog ruimte hebben om aan pensioensparen te doen, en start een e-mailcampagne, die mogelijk tot nieuwe leads leidt.

Tegelijk kunnen andere adviseurs toegang tot het dossier krijgen. Ik zie het als een medisch dossier, waartoe zowel de huisarts – in dit geval de verzekeringsmakelaar – als tal van specialisten, bijvoorbeeld een accountant en fiscaal expert, toegang hebben. Zo werken ze optimaal samen rond het vermogen van de klant en de groei daarvan, elk vanuit hun eigen expertise.

Met dat dossier kunt u als klant zelfs naar de bank stappen, wanneer u een krediet wilt aanvragen. Het toont de bankier dan meteen perfect welk vermogen u hebt. Op die manier wint ook hij tijd en verkrijgt u sneller uw lening.”

Jullie zijn nu bijna drie jaar actief. Hoe reageren makelaars en gezinnen op de ondersteuning van myFaro?

Wim Van Kerckhoven: “Ons doel was om tevredener makelaars en gezinnen te bekomen, door hen optimaal te ondersteunen bij het beantwoorden van financiële vragen over de toekomst, en dat doel hebben we overduidelijk bereikt. Onlangs vertelde een makelaar me nog hoe hij nu veel efficiënter zijn klantengesprekken kan voorbereiden. Tegelijk is zijn advies krachtiger.

En minstens even belangrijk: ook de klanten van de makelaars zijn tevredener. Een klant gaf me onlangs nog toe dat hij voor de eerste keer in zijn leven een beeld van zijn volledige vermogen had, en dat dit hem de middelen gaf om echt over zijn toekomst te beginnen nadenken. Dat is exact wat we willen nastreven met onze software. Een mooier compliment kan een ondernemer toch niet krijgen?

Daarmee zien we ook bevestigd wat we al wisten: hoe langer hoe meer waardeert de verzekeringsklant goed, onafhankelijk advies. Met dat sterke advies kunnen makelaars zich ook meer dan ooit van het online-aanbod onderscheiden en zelfs hun marktpositie versterken.”

Jullie inspanningen leverden ook de Vivium Digital Award voor het beste project in klantentevredenheid op. Proficiat, heren!

Bart Vanhoutte: “Dankjewel. Ja, we waren al erg verheugd geselecteerd te zijn voor de finale in de categorie die onze absolute voorkeur genoot. En toen bleek dat we die ook gewonnen hadden. Wat een mooie bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen. Daarvoor willen we trouwens ook al onze klanten bedanken.”

Luc Verhaert: “De overwinning betekent voor ons heel veel, onder meer voor onze naambekendheid en positionering. Mensen weten nu duidelijk waar we voor staan en waar we sterk in zijn. Tegelijk leek iedereen tijdens de Vivium Digital Summit te beseffen dat de digitale trein vertrokken is, en dat je erop moet springen. Maar dan vanuit een ongelooflijk positieve vibe. Er heerste geen digi-pessimisme tijdens het event, maar digi-optimisme, zoals gastspreker Jo Caudron die tijdens de Summit onderscheidde. We gebruiken digitalisering om onszelf sterker te maken voor de toekomst.”

Wim Van Kerckhoven: “Ook wijzelf zullen nog een versnelling hoger schakelen. Zo willen we met het extra budget dat we samen met de Vivium Digital Award kregen, een traject opzetten waarbij we makelaars helpen om onze software optimaal in hun kantoor te implementeren, zodat zij én hun klanten er het maximum uithalen!”