Chris Govaerts, COO van Van Dessel Insurance Brokers, ziet de veranderingen in onze samenleving niet als een bedreiging, maar als een opportuniteit. “Makelaars zullen wel mee moeten zoeken naar de verzekeringsproducten die écht de behoeften van hun klanten invullen”, zo voorspelt hij in deel 1 van onze mini-reportage, “anders zullen ze niet overleven”.

Hoe ziet de toekomst van de makelaar eruit?

Ik denk dat de makelaar van de toekomst de focus legt op adviesverlening, een trusted advisor is voor zijn klanten. Dat is een hele switch voor de makelaardij en kan ook niet van vandaag op morgen. Met het gebruik van digitale tools aangereikt door verzekeraars enerzijds en externe partijen anderzijds moeten we er zeker in slagen deze switch te maken.

Welke uitdagingen brengt de toekomst?

Als makelaar staan we voor heel wat uitdagingen, zoals de strengere wetgeving op Europees niveau. Maar we moeten vooral uitkijken naar de concurrentie van buiten de sector. Ik denk aan grote techbedrijven maar ook producenten zoals Tesla, dat onlangs nog aankondigde ook verzekeringen te willen verkopen. De insteek van deze bedrijven is een totale ‘ontzorging’ van hun eindklant. Dat moet ook ons doel zijn. Hiervoor moeten we samenwerken met verzekeringsmaatschappijen om te zoeken naar nieuwe verzekeringsproducten die echt de behoeften van onze eindklant invullen. Enkel op die manier kunnen we als makelaar overleven in een samenleving die altijd maar concurrentiëler en harder wordt.

Een veranderende samenleving

Velen zien de verandering in onze samenleving als een bedreiging, maar ik zie het eerder als een opportuniteit. Opportuniteiten die ons de mogelijkheid bieden om nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen. Zelfrijdende voertuigen hebben misschien geen BA-verzekering meer nodig, maar wel een ander type verzekering, zoals een cyberverzekering. Ook drones bieden nieuwe opportuniteiten voor verzekeringen. En de deeleconomie komt eraan. Hierop kunnen we als makelaar inspelen en nieuwe producten verkopen aan onze klanten.