Sidefish is een digitale communicatietool, ontwikkeld door twee makelaars, die chat met uw klant om hem of haar belangrijke vragen te stellen ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek. Dat gebeurt door middel van het speelse virtuele visje Bowy, dat op een leuke manier informatie ophaalt bij de klant. Dat levert u als makelaar uiteraard tijdswinst op. Bovendien stel Bowy ook vragen die de makelaar om wat voor reden dan ook niet stelt, en eindklanten beantwoorden die met plezier. Daardoor beschikt u over meer data voor een betere dienstverlening. Bowy neemt ook allerlei administratieve taken voor zijn rekening om de klant optimaal van dienst te zijn.

Wat maakt SIDEFISH een sterke kandidaat?

“De human touch moet anno 2022 het grootste concurrentievoordeel van de makelaar zijn! Persoonlijk contact is dé reden waarom een klant zijn verzekeringsdossier toevertrouwt aan een makelaar. Vreemd genoeg gaat er maar een teleurstellend klein deel van onze tijd naar communicatie met klanten. Veel insurtechs mikken op het stroomlijnen van interne processen met als doel het leven van de makelaar gemakkelijker te maken. Bij Sidefish staan de makelaar én de klant centraal. Dankzij Bowy, de digitale assistent van Sidefish, verlopen de saaie en repetitieve administratieve taken automatisch en kan er voldoende aandacht besteed worden aan doelgerichte en persoonlijke communicatie met de klant.”