e-GOR is een online platform voor levensverzekeringen, dat de eindklant inzicht geeft in belangrijke thema’s zoals vermogensopbouw, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Haar nieuwe versie ‘2.0’ speelt in op de actualiteit, zijnde de lage opbrengst van spaarboekjes en de hoge inflatie. e-GOR 2.0 begeleidt dan ook de eindklant in de switch naar tak 23-producten voor potentieel meer rendement. Concreet krijgt de klant een overzicht van verschillende ‘potjes’ waarin hij spaart, opgedeeld volgens risico en met informatie rond de opvolging door de makelaar.

Wat maakt e-GOR een sterke kandidaat?

“E-GOR 2.0 heeft het potentieel om dé gamechanger in 2022 te worden. Er is immers een gigantische push richting Tak 23, zowel in fiscale als niet-fiscale verzekeringsproducten. Enerzijds vanuit verzekeringsmaatschappijen die wegens Solvency II in tak 23 geen eigen vermogen moeten aanhouden in tegenstelling tot tak 21. Anderzijds vanuit de eindklant die op zoek is naar meer rendement. e-GOR slaat twee vliegen in één klap: Mifid/IDD toepassen én risicobewaking als dienstverlening naar alle klanten.”