Het online beheerplatform e-GOR maakt van papieren pensioendossiers een interactief online document. e-GOR initieert en organiseert een samenwerking en vlotte communicatie tussen klanten, boekhouders, makelaars en verzekeraars. Bovendien zorgt e-GOR voor een glashelder inzicht in het pensioendossier van zelfstandigen.

e-GOR biedt in de eerste plaats een heldere uitleg en producten en mogelijkheden op vlak van levensverzekeringen. De centralisatie van data zorgt vervolgens voor accurate voorstellen die onder andere ook de fiscale optimalisaties in beeld brengen. Dat levert niet enkel duidelijkheid op bij de eindklant, maar ook een efficiëntieverhoging bij makelaars en boekhouders.

Inclusief volautomatische opvolging

De tweede pijler producten worden vervolgens ook volautomatisch opgevolgd. Fiscale optimalisaties worden sneller berekend, er is een automatische kwaliteitscontrole en geen tijdverlies meer in adviesformulering. Het beheren en opvolgen van een VAPZ, POZ of IPT wordt opnieuw rendabel voor makelaar en boekhouder. De klant beleeft die voortdurende opvolging en interprofessionele samenwerking dan weer als een erg persoonlijke service.

e-GOR is méér dan een proces-robot en speelt ook in op emoties. Waar heel wat klanten typisch naar verzekeringen kijken als een noodzakelijk kwaad, krijgen ze nu opnieuw controle. De makelaar die met e-GOR werkt, zet de klant terug aan het stuur van zijn eigen dossier in Life. – Joeri De Greef, e-GOR (Harukey)

Vandaag maken al zeventig makelaars gebruik van het platform en werkt Harukey samen met meer dan drieduizend boekhouders. Al meer dan vijftienduizend klanten worden op deze manier bediend. Dat betekent een automatische opvolging van zowat veertigduizend contracten, of honderd miljoen euro in jaarlijkse premies. Tot nu toe lag de focus op de zelfstandige eindklanten, maar nog dit jaar wordt het platform ook toegankelijk voor particuliere klanten.

Voor meer info
www.e-gor.be