Digitale oplossingen voor en door verzekeringsmakelaars belonen om zo de efficiëntie en de klantentevredenheid een boost te geven, dat is het doel van de Vivium Digital Awards. Een initiatief dat de steun krijgt van Feprabel, de federatie van de Franstalige verzekerings- en financiële tussenpersonen, nu de sector op een digitaal keerpunt staat. Patrick Cauwert, CEO bij Feprabel, kan bogen op dertig jaar ervaring in de sector en licht voor ons de uitdagingen van deze revolutie toe.

Waarom steunt Feprabel de Vivium Digital Awards?

De rol van Feprabel als beroepsvereniging bestaat erin alle initiatieven ter bevordering van de verzekeringen in het algemeen en van de digitalisering in het bijzonder aan te moedigen. Door oplossingen met een hoog potentieel in de schijnwerpers te zetten, zijn de Vivium Digital Awards werkelijk een incentive voor de makelaars en de verzekeringssector.

Al ruim tachtig jaar is onze federatie alomtegenwoordig om haar leden te helpen hun toekomst voor te bereiden en hun voortbestaan veilig te stellen. Vandaag is het absoluut noodzakelijk geworden om mee te surfen op de digitale golf. De makelaars moeten die kans grijpen, digitalisering is een onvermijdelijke ontwikkeling.”

Welke expertise heeft Feprabel in dat domein?

“Feprabel ligt aan de basis van heel wat initiatieven die zich in de sector afspelen. Onze federatie maakt deel uit van het Telebib-platform dat de verzekeringsondernemingen en -bemiddelaars samenbrengt en Telebib beheert. Dat is een unieke elektronische gegevensuitwisselingstool in Europa, die als sectornorm geldt. Dankzij deze tool is het mogelijk om de communicatie tussen de verzekeringsmaatschappijen en de makelaars te standaardiseren en kwalitatieve gegevens ter beschikking te stellen. Telebib bevordert niet alleen de digitale transformatie, maar verbetert ook de productiviteit.”

Wat zet een makelaar ertoe aan om digitaal te beginnen werken?

“De digitalisering heeft onze economie en ons leven ingrijpend veranderd. Een sprekend voorbeeld daarvan zijn de smart cities, waarin alles om informatie- en communicatietechnologieën draait. De makelaars beseffen dat onze sector die altijd zeer traditioneel was, niet aan de digitalisering kan ontsnappen. Het gedrag van klanten is radicaal veranderd. Ze willen makkelijk en snel informatie terugvinden en via krachtige tools in contact staan met hun makelaar. Alleen die makelaars die op de nieuwe behoeften weten in te spelen, zullen het redden.”

Wat zijn voor de makelaars de belangrijkste uitdagingen en succesfactoren van de digitale transformatie?

“De digitale transformatie moet geleidelijk plaatsvinden om ze evenwichtig te kunnen doorvoeren. We moeten de juiste timing en het juiste tempo vinden om alles correct te laten verlopen, zonder overhaast te werk te gaan. De makelaar die zijn klanten een app voorstelt die niet werkt, dreigt daar de prijs voor te betalen. De kwaliteit van de tools en applicaties is essentieel. Onze federatie heeft daarin een rol te spelen door haar leden te begeleiden in de keuze van de beste oplossingen maar ook door een zekere coördinatie te bevorderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een klantencallcenter opzetten om de follow-up te organiseren als een app niet werkt.”

Welke digitale oplossingen zijn voor de makelaars relevant?

“Digitale en menselijke aspecten moeten zeker hand in hand gaan. Administratieve taken waarvoor de menselijke tussenkomst geen toegevoegde waarde biedt, worden beter gedigitaliseerd. Ik denk dan aan de aanvraag van een duplicaat van de groene kaart of standaardbetalingen. Met een onlinebetaalsysteem is het mogelijk om sneller op onze producten in te schrijven en onmiddellijk verzekerd te zijn. Voor schadeaangiften ben ik sceptischer, wegens het emotionele aspect ervan. Menselijk contact is noodzakelijk om een oplossing te vinden, zoals een vervangwagen of het sturen van een hersteller.

Artificiële intelligentie kan werkzaam zijn als hulpmiddel, maar meer voor de makelaar dan voor de klant. Ik denk bijvoorbeeld aan de categorie-indeling van de klanten om onze kennis over hun profiel uit te breiden, meer inzicht te krijgen in hun behoeften en hen aanbiedingen op maat voor te stellen.

De klant zou eigenlijk over een verzekeringsconfigurator moeten beschikken, voor alle verzekeringstakken en -maatschappijen samen. Hij zou die dan kunnen raadplegen om de verschillende mogelijkheden te testen voordat hij ze bij zijn makelaar gaat bespreken met het oog op een gepersonaliseerde oplossing. Maar dat is een ambitieus en nog utopisch project.”

Wat heeft de toekomst voor de makelaar in petto volgens u?

“De klassieke verzekeraar is voorbijgestreefd, zo is het nu eenmaal. De evolutie is aan de gang en zal sowieso worden voortgezet. De toekomst behoort toe aan de makelaars die op de trein van de digitalisering springen. De uitdaging voor hen is dan uiteraard om zich open te stellen voor de nieuwe technologieën maar zonder robots te worden. Het virtuele contact mag niet ten koste van de relationele aspecten gaan. Zich aan de wereld aanpassen, maar met behoud van een menselijk gelaat, dat de kern van ons beroep blijft. Het grootste deel van onze leden zit al op het goede spoor. De ongerustheid mag nu dus plaatsmaken voor optimisme.”