Hoe evolueren verzekeringen van bescherming naar preventie?

Op 24 november vond de Digital Finance Summit 2020 plaats, de ditmaal volledig online hoogmis over digitaliseren in de financiële en verzekeringssector. Uiteraard werkte ook Vivium er volop aan mee, als golden partner én katalysator van digitalisering in de makelaardij. Patrick Schoofs van P&V Groep en dus ook Vivium vertelde er hoe we evolueren van bescherming naar preventie van risico’s.

Het centrale thema van de Digital Finance Summit 2020 was uiteraard ‘The world after …’, gezien de ongeziene tijden waarin we vandaag met z’n allen leven en werken. Hoe kan digital finance de wereld flexibeler en veerkrachtiger maken, en nieuwe gebruikers toegang tot financiële diensten bieden? Welke mogelijkheden biedt de invoering van de digitale euro?

Tal van sprekers gaven boeiende antwoorden op deze vragen. Tegelijk gingen ze dieper in op de nieuwste technologische ontwikkelingen én – uiteraard – de digitalisering in de bancaire en verzekeringswereld. Patrick Schoofs, hoofd business development en marketing niet-leven bij P&V Groep, waartoe Vivium behoort, focuste op onze nieuwe manier van leven en werken, en hoe verzekeringsproducten van Vivium daarop inspelen.

Anders werken en leven

“Volgens studies uitgevoerd voor COVID-19 nam het aantal files van 100 kilometer lang met 80% toe in België, tegenover 2011, en het aantal files van 400 kilometer zelfs met 800%”, steekt Patrick Schoofs van wal. “Met alle gevolgen van dien voor onze economie en gezondheid.”

“Aan de andere kant werken we wel meer en meer thuis. Mensen verplaatsen zich dus wat minder én doen dat met andere middelen, blijkt uit onze klantendata. COVID-19 versnelt die tendensen nog. Mensen telewerken nog meer, shoppen vaker online … Sommigen besloten zelfs om de aankoop van een auto uit te stellen of te annuleren. Ook werden er nooit eerder zo veel bestelwagens voor leveringen en fietsen verkocht.”

Daarnaast groeien de verwachtingen van de klanten. “Vandaag is zekerheid erg belangrijk, net als de prijs en meer en meer duurzaamheid.”

Beter risico’s voorkomen dan genezen

Om op deze trends en klantenverwachtingen in te spelen, “moeten onze oplossingen klaar zijn voor groene mobiliteit en multimodale verplaatsingen, rekening houdend met de prijsgevoeligheid van onze klanten. Tegelijk willen we focussen op die zaken die zij nodig hebben, als een partner, bijvoorbeeld rond preventie en veiligheid.”

“Recent sloten we bijvoorbeeld een partnership met Liberty Rider. Met deze app bij onze motorverzekeringstippelt u een motorrit uit, waarna de thuisblijvers u live kunnen volgen. Onderweg is de app een gps voor motorrijders, die onder meer waarschuwt voor gevaarlijke bochten. Lijkt er zich toch een ongeval voor te doen, dan waarschuwt de applicatie ons automatisch. Wij nemen contact op met de rijder en roepen indien nodig de hulpdiensten op. Zo redden we de voorbije maanden al twee levens.”

Ook wanneer Vivium een fietsverzekering uitwerkte, stonden preventie en veiligheid centraal. “Daarvoor gingen we meerdere partnerships aan. Ten eerste met Hexlox, dat innovatieve oplossingen aanbiedt om alle fietsonderdelen tegen diefstal te beschermen. Daarnaast werken we samen met Proviz, leverancier van fietskleding en -toebehoren met reflecterende elementen en neonkleuren. Ten slotte geven we een financiële bijdrage aan de Fietsersbond, telkens als een klant twaalf maanden lang geen schadegeval heeft ingediend. Zo moedigen we hem aan om veilig te fietsen én kan de organisatie oplossingen voor soft-mobility-oplossingen ontwikkelen, waarmee u zich op eigen kracht verplaatst. Binnenkort voegen we nog een partnership toe rond helmen met valdetectie.”

Ook steunend op de kracht van data

Risico’s beperken en vermijden, het kan ook nog op andere manieren. “Volgens de VN zal ongeveer 70% van de wereldbevolking tegen 2050 in verstedelijkt gebied wonen. Steden worden dan ook beter beheerd, efficiënter, onder meer voor de luchtkwaliteit, en de stromen van mensen, afval en energie”, vervolgt Bjorn Cumps van de Vlerick Business School.

Technologie speelt daarbij een cruciale rol, via sensoren in straatverlichting, auto’s enzovoort. Die leveren heel wat data op, die verzekeraars niet alleen kunnen helpen om hun klanten beter te begrijpen en achteraf claims te behandelen, maar ook om vooraf in realtime risico’s te monitoren, te verkleinen en te voorkomen, met respect voor de privacy.

Digitaal, maar advies blijft cruciaal

Zullen verzekeringen nu meer of minder digitaal worden? “We zien dat de fysieke relatie met de adviseur extreem belangrijk blijft op het moment van de aankoop”, haalt Patrick Schoofs aan. “Volgens een recente studie van adviesbureau Roland Bergerwil slechts 10% van de Europese burgers online end-to-end een verzekering kopen. Ze wensen nog altijd persoonlijk advies voor de aankoop.”

Wel informeren klanten zich vandaag via alle mogelijke kanalen, aldus cijfers van Capgemini en Efma. Tegelijk zouden ze volgens deze organisaties meer naar gepersonaliseerde diensten en producten zoeken, net als on-demand verzekeringen of polissen gebaseerd op gebruik, hoewel Vivium dat momenteel nog niet op de markt ziet. Wat we wel duidelijk zien en wat deze cijfers nogmaals bevestigen, is dat klanten meer openstaan voor preventie. Daar maken we dus volop werk van.