Net als Trends is ook Kanaal Z een gedroomd mediabedrijf om op te steunen voor onze Vivium Digital Awards. Niet alleen omdat Kanaal Z het meest gespecialiseerde financieel-economische televisieaanbod brengt, maar ook omdat de zender zelf volop digitaliseert, met veel succes, en zo inspireert. We spraken met Alex Coene, ondertussen al ruim negen jaar netmanager van Kanaal Z.

Alex Coene: “Dat Kanaal Z de Vivium Digital Awards ondersteunt, is inderdaad niet vreemd. Om te beginnen, zijn we een open zender, met een generalistisch karakter, maar brengen we tegelijk uitsluitend een gespecialiseerd aanbod over business, economie en geld. Uiteraard hebben we het dan ook geregeld over de verzekeringswereld in Z-Insurance.

Daarnaast willen we als zender steevast informeren en signaleren, audiovisuele bedrijfscommunicatie optimaliseren en aanzetten tot ondernemen. Ook in die optiek leek Viviums initiatief onze ondersteuning meer dan waard.”

Waarom zijn de Vivium Digital Awards zo belangrijk?

“Wanneer een sector verandert, is het cruciaal dat daarover goed gecommuniceerd wordt. Anders loopt de verandering mogelijk vertraging op, wordt ze niet goed begrepen, ontstaat er weerstand. Alleen al daarom zijn de Vivium Digital Awards een schitterend initiatief: de organisatoren sensibiliseren de verzekeraars en makelaars dat hun wereld aan de start van een digitale transitie staat. En dat doet Vivium op de juiste manier: de organisatie licht toe hoe digitale verandering iedereen concreet vooruit kan helpen, en maakt er iedereen klaar voor. Zo beïnvloed je de hele sector in de juiste richting.

Deze bewustmaking willen we als zender ondersteunen door over digitale transformatie in het verzekeringswezen te berichten. Hiermee vervullen we onze eerste zendermissie, waarover ik het zonet had: informeren en signaleren. Tegelijk willen we Vivium helpen om zijn boodschap over de digitalisering goed te communiceren. We weten immers perfect hoe we een moeilijkere boodschap bevattelijk kunnen brengen in korte video’s voor het grote publiek – zie onze televisiejournaals. Die ondersteuning sluit aan bij onze tweede missie: audiovisuele bedrijfscommunicatie optimaliseren.

Verder zijn de Vivium Digital Awards ook een goed idee, omdat de organisatoren de sector ermee de ruimte laten om eerst goed na te denken wat die het best digitaliseert. En op welke manier. Met het event doet Vivium immers een brede oproep naar iedereen, om alle interessante digitaliseringsideeën aan te brengen. Daarna zal het erop aankomen die ideeën verder te laten openbloeien die de meeste meerwaarde opleveren en die het best toepasbaar en userfriendly zijn.

Ook hier kunnen wij helpen, door de oproep van Vivium mee te verspreiden in onze eigen community, zoals we dat eerder ook al voor andere sectoren deden. Dat sluit naadloos aan bij onze derde missie: ondernemerschap stimuleren. Als Kanaal Z zijn we niet langer alleen een informatiekanaal, maar ook een partner die business vooruithelpt.”

Doordacht digitaliseren, dat doet Kanaal Z ook zelf?

“In de mediasector is digitaliseren vandaag een must. Niet alleen gebruiken we bijvoorbeeld digitale oplossingen zoals uitzenden in digitale HD, ook hebben we tal van processen op alle niveaus van onze organisatie gedigitaliseerd en zo geoptimaliseerd. Op die manier bouwden we al veel expertise op. Tegelijk blijven we de vinger aan de pols houden, via een digitale hub binnen ons moederbedrijf Roularta.

Maar telkens als we digitaliseren, denken we eerst goed na of een digitalisering ons én onze kijkers wel effectief verder helpt. We willen niet louter digitaliseren om te digitaliseren, om mee te zijn met de tijd.”

Digitaliseer, maar bezint eer ge begint, makelaar?

“Inderdaad. Digitalisering kan processen eenvoudiger laten verlopen, door overbodige acties weg te werken, maar daarbij moet je je altijd eerst afvragen: hoe helpt het niet alleen jou, maar ook je klant verder? Zo maakt digitalisering de klantenrelatie sterker. Rechtstreeks, wanneer je een digitale service biedt, met een sterke nadruk op userfriendliness, toegankelijkheid en transparantie. Maar ook onrechtstreeks, doordat je achterliggende processen vereenvoudigt en zo als makelaar meer tijd hebt om de klant persoonlijk bij te staan en te adviseren.

Want dat laatste, het persoonlijke contact en advies, blijft essentieel. Als je alles digitaliseert, kom je tot een koude klantenrelatie. Dat terwijl ik ervan overtuigd ben dat de mens vandaag opnieuw meer verlangt naar warmte. Die nood komt terug. Zeker jongeren zijn veel actief op smartphones en tablets, maar finaal spreken ze fysiek af. Zo brengen ze ying en yang in evenwicht.

De makelaar kan en moet dus zaken digitaliseren om dossiers en vragen sneller te behandelen, de coördinatie tussen de verzekeraar, hemzelf en de verzekerde vlotter te laten verlopen … Maar hij moet ook de menselijke, persoonlijke adviseur van de eindklant blijven zijn. Digitalisering zal hem helpen om die rol meer dan ooit te spelen.”

Wat is daarbij de belangrijkste uitdaging voor de makelaar?

“De makelaar moet voldoende openstaan voor digitalisering. Laat de Vivium Digital Awards de essentiële digitale oplossingen onderscheiden, maar grijp ze daarna aan. Probeer ze samen met verzekeringsmaatschappijen uit en luister naar de ervaringen ermee van andere makelaars. Zie er het voordeel van in. Volg ook indien nodig een korte opleiding, om je de digitale manier van werken eigen te maken.

Je zal merken: wanneer de ene ondernemer of makelaar de andere vertelt wat een oplossing hem heeft opgeleverd, zal die laatste veel sneller geneigd zijn om ze ook te gebruiken. Ondernemingen lieten al heel wat kansen liggen, gewoonweg door niet te kijken naar hoe andere bedrijven zaken aanpakken. Terwijl ook dat net ondernemen is. Je gaat nooit vooruit door telkens opnieuw hetzelfde te doen.

Leren uit ervaringen is trouwens een goede reden om op zijn minst de Vivium Digital Awards bij te wonen. Als je digitaal onderlegd bent, kan je uiteraard deelnemen met een goed digitaal idee in ontwikkeling. Anders ontdek je tijdens de Summit meteen de best practices en de interessantste digitale oplossingen voor makelaars.”

Schrik van digitaliseren moet een makelaar niet hebben?

“Hoegenaamd niet, wel integendeel. Kijk, ten tijde van de industriële revolutie, toen de productiemachines opkwamen, dachten mensen ook dat ze geen werk meer zouden hebben. Dat is niet het geval gebleken. Bepaalde taken zijn vereenvoudigd en de machine heeft repetitieve taken overgenomen, om het de werknemer makkelijker te maken en de economie verder te helpen. Jobs zijn vaak veranderd, maar niet noodzakelijk verloren gegaan.

Vandaag zitten we in een digitale evolutie, niet revolutie, en vraagt iedereen zich opnieuw af: verliezen we ons werk aan robots en computers? Nee, maar het zal wel op een andere manier ingevuld worden, en andere opportuniteiten bieden. Het vraagt echter wat tijd om die voordelen van de digitalisering in te zien. Bekijk het niet als een probleem, maar als een kans om meer tijd in je klant te steken.”