De Vivium Digital Award voor beste project in kantoorefficiëntie werd gewonnen door DeeCide, het bedrijf achter OpenBroker, een tool die het proces van multitarifering eenvoudig maakt. Als makelaar vraagt u ermee in één klik bij meerdere verzekeraars tegelijk een simulatie aan, zonder dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens in aparte tools moet invullen. Zo bespaart OpenBroker u heel wat administratie én wint u heel wat tijd, om meer dan ooit uw adviesrol te vervullen. Wat de oplossing precies mogelijk maakt, vroegen we aan Gilles Meignin en Antoine De Beys, de gelukkige winnaars en oprichters van DeeCide.

“DeeCide stond eerst voor een andere oplossing”, blikt Antoine De Beys terug. “We hadden een tool ontwikkeld waarmee de makelaar digitaal klanten kon werven. Tot we inzagen hoeveel tijd het hem vergde om simulaties aan te vragen bij de verzekeringsmaatschappijen. Wanneer een klant hem een polis vroeg, moest de makelaar in elke tool van elke verzekeraar vaak dezelfde gegevens opnieuw invoeren, om tot de nodige verschillende simulaties te komen. Op die manier woog de administratieve werklast voor de makelaar het zwaarste door, terwijl hij net vooral advies moest kunnen verlenen. Dat kon anders, wisten we. Dus veranderden we bij DeeCide van koers en ontwikkelden we OpenBroker.”

Wat biedt de oplossing OpenBroker precies?

Gilles Meignin: “Kort samengevat: met de tool OpenBroker kan de makelaar in een oogwenk de meest geschikte verzekeringen voor zijn klant selecteren, gekozen uit het aanbod van meerdere verzekeraars. Daarbij beperkt OpenBroker het administratieve proces om verschillende tarieven te raadplegen tot het strikte minimum.”

Antoine De Beys: “OpenBroker ondersteunt de makelaar in vier stappen. Alles begint met het invullen van een formulier. Dat vraagt de gegevens die onze tool nodig heeft om passende verzekeringssimulaties te verkrijgen. De makelaar moet slechts één keer die informatie invullen om het aanbod van meerdere verzekeraars te raadplegen. Hij doet dat ook in een slim formulier, dat enkel de echt noodzakelijke data vraagt.

Tegelijk vult het formulier zo veel mogelijk gegevens zelf aan. Voert u bijvoorbeeld een adres in, dan stelt OpenBroker passende adressen voor, waarna u het juiste adres kiest en onze tool de adresvelden verder invult. De voorgestelde adressen komen uit Google Maps, vandaag de beste bron daarvoor. Gegevens over voertuigen kan OpenBroker dan weer vinden en voorstellen door die op te zoeken via de nummerplaat. Belangrijk: de makelaar blijft verantwoordelijk voor de correctheid. We maken er dan ook een punt van dat hij alles kan verifiëren en aanpassen. OpenBroker doet niets zonder dat de makelaar er weet van of controle over heeft.”

De makelaar heeft het slimme formulier ingevuld. Wat is dan de tweede stap?

Antoine De Beys: “Enkele seconden later al verkrijgt de makelaar alle passende verzekeringssimulaties van alle geraadpleegde verzekeraars. Samengevat, naast elkaar, om ze makkelijk te kunnen vergelijken. Maar ook meteen met alle nodige informatie, zoals de premies en de beschrijvingen van de polisvoordelen. Tegelijk kan de makelaar, indien gewenst, waarborgen toevoegen, de vrijstelling verhogen en afwijkingsmogelijkheden kiezen.

Deze krachttoer, alle simulaties in enkele luttele ogenblikken ontvangen, is mogelijk doordat de tools van de verzekeringsmaatschappijen en OpenBroker in realtime met elkaar communiceren. Om zeker te zijn dat onze tool de verzekeringen inhoudelijk precies presenteert zoals de verzekeraars dat willen, stellen we vooraf samen met hen intensief elk detail van de presentatie in OpenBroker op punt. Op die manier is de maatschappij zeker dat de makelaar over alle nodige én juiste info beschikt om zijn klant een correct en volledig voorstel te doen.”

De verzekeringssimulaties voorstellen, da’s de derde stap?

Gilles Meignin: “Inderdaad. Wil de makelaar een of meerdere simulaties aan zijn klant voorstellen, dan kan hij daarvoor een pdf laten creëren, met onder meer zijn logo en contactgegevens, naast uiteraard de geselecteerde simulaties zelf. OpenBroker voegt er ook automatisch de betrokken Insurance Product Information Documents of IPID’s aan toe. Dat alles bekomt de makelaar met één klik. Zo bespaart hij opnieuw heel wat tijd, want zo’n document zelf opstellen vergt tot twintig minuten.

Vervolgens kiest de makelaar zelf hoe hij de communicatie verder gebruikt. Ofwel stuurt hij de documenten via e-mail naar zijn klant, ofwel drukt hij ze af, om ze te doorlopen tijdens een klantengesprek.”

En wat nadat de klant een keuze heeft gemaakt?

Antoine De Beys: “Ook dan levert OpenBroker de makelaar tijdwinst op. Via een referentie van de verzekeringsmaatschappij, die bij de gekozen simulatie stak, kan hij de berekende polis volledig uit de tool van de verzekeringsmaatschappij recupereren, met alle eerder gekozen opties en de bijbehorende premie, zonder dat hij de gegevens daarvoor opnieuw moet invullen.

Doorheen het hele traject stelt OpenBroker ook automatisch een rapport op met alle acties die de makelaar en zijn kantoormedewerkers hebben ondernomen. Wanneer het FSMA de makelaar dan vraagt om te bewijzen hoe hij zijn klant precies heeft geholpen, kan hij zwart op wit aantonen welke stap wanneer ondernomen is, door wie in zijn makelaarskantoor en welke informatie dat opleverde. Tot nu toe hielden bepaalde makelaars dat alles bij in een tabel op papier, waarna ze dat document scanden en digitaal archiveerden. Opnieuw een tijdrovende klus, die OpenBroker automatisch klaart, en opnieuw iets dat door vele makelaars erg gewaardeerd wordt.”

Van waardering gesproken: hoe succesvol is jullie oplossing?

Gilles Meignin: “Het gaat bijzonder snel. Vandaag gebruiken 170 makelaarskantoren OpenBroker, terwijl de oplossing nog maar sinds januari 2019 beschikbaar is. En hun aantal groeit met gemiddeld één nieuw makelaarskantoor per dag.

Hoogstwaarschijnlijk zal de Vivium Digital Award voor beste project in kantoorefficiëntie ons klantenbestand nog een stevige boost geven. Tegelijk verhoogt de overwinning verder de geloofwaardigheid van onze tool. OpenBroker werd immers verkozen door een jury met veel ervaring, die de makelaar door en door kent, net als alle insurtech-initiatieven op de markt. Dat de juryleden OpenBroker verkozen, zien we als een erg mooie erkenning van onze inspanningen.”

Jullie oplossing is zowel voordelig voor de makelaars als de verzekeraars?

Antoine De Beys: “Dat klopt. Cruciaal is dat OpenBroker met zo veel mogelijk verzekeringsmaatschappijen verbinding maakt, maar verzekeraars hebben er ook zelf alle belang bij om daarin mee te gaan. Makelaars zouden immers nog veel meer nieuwe klanten kunnen werven, waardoor ook de maatschappijen groeien, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd. Maken verzekeraars hun aanbod via OpenBroker beschikbaar, dan geven ze makelaars die broodnodige ruimte in de agenda om hun échte rol te vervullen.

Want de meerwaarde van de makelaar, die ligt niet in het regelen van administratie, maar wel in zijn relatie met de klant. Daarop moet hij kunnen werken, net als op het uitbreiden van zijn klantenportefeuille. Dat is volgens ons ook de makelaar van de toekomst: de adviseur die nog dichter bij zijn klanten staat en die hen nog meer diensten en verzekeringen kan bieden.

We staan echter op een kruispunt. Als we de makelaar niet snel de kans geven om vooral tijd te besteden aan de essentie, zijn klanten, wordt hij misschien toch weg gedigitaliseerd. En dat is hoegenaamd geen goede zaak, want een verzekering koopt u niet ondoordacht. U moet op iemand kunnen rekenen die er alles van kent, die u een polis kan voorstellen aangepast aan uw profiel. Kortom, u moet kunnen rekenen op een adviserende makelaar. En die moet daarvoor kunnen rekenen op digitale oplossingen, die hem de nodige tijd geven.”

Vivium maakt voor u aan de makelaars duidelijk dat zo’n digitale oplossingen bestaan of in de maak zijn?

Antoine De Beys: “Exact. Vele makelaars voelen zich vandaag onzeker. Ze zien hoe de andere distributiekanalen groeien, mee door digitalisering, en hebben de indruk dat er weinig digitale oplossingen voor hen ontstaan. Vele digitale tools lijken de centrale rol van de makelaar in de klantenrelatie zelfs weg te werken. Vivium toont met de Vivium Digital Awards aan dat er wel degelijk ook insurtechbedrijven zijn die tools voor makelaars ontwikkelen. Waarmee we de makelaars een mooie toekomst kunnen geven.”

Welke nieuwe mogelijkheden zitten er nog in uw eigen pijplijn?

Gilles Meignin: “Momenteel biedt onze oplossing toegang tot verzekeringen voor auto’s, lichte vrachtwagens, motors en fietsen. In de activiteit ‘auto’ levert OpenBroker de makelaars immers de meeste meerwaarde op. Ten eerste omdat ze die verzekeringen het vaakst aanvragen. Maar ook omdat de aanvragen daarvoor de meeste tijd in beslag nemen. Bovendien zijn we van plan om uit te breiden naar bijvoorbeeld brandverzekeringen. Ook daar is veel vraag naar.

Tegelijk werken we aan een oplossing om OpenBroker met nog veel meer databronnen te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen of het beheerpakket van de makelaar zelf. Zo verlichten we steeds verder zijn administratief werk en wint hij steeds meer tijd. Bovendien zullen we formulieren ontwikkelen waarin de klant van de makelaar eigenhandig enkele gegevens kan ingeven, die dan in OpenBroker belanden.

Ten slotte toetsen we momenteel bij verzekeringsmaatschappijen af of zij gewonnen zijn voor het idee om de klanten een verzekeringscontract meteen via OpenBroker te laten afsluiten en betalen. Technisch gezien valt dit perfect te realiseren, maar de verzekeraar moet er uiteraard mee akkoord gaan. Dat zou de makelaar, verzekeraar en klant opnieuw heel wat tijdwinst opleveren.”