Als makelaar moet u vandaag heel wat administratie verrichten, waardoor u weinig tijd over hebt om uw adviesrol te spelen. Harmoney wil daar verandering in brengen. Hoe precies, dat vertelde CEO en oprichter Thomas Van Maele tijdens ons Vivium Digital Webinar. Lees hieronder de essentie en herbekijk de onlinesessie.

“Wanneer iemand een verzekering wil afsluiten, moet u als makelaar aan steeds meer regelgeving voldoen”, vertelt Thomas Van Maele. “U moet vele zaken identificeren en eventueel verifiëren: de klant, de Politiek Prominente Personen, de uiteindelijke begunstigden van ondernemingen (UBO’s), de lasthebbers en begunstigden op het contract. Daarnaast moet u mogelijk FATCA-verplichtingen nakomen, een klanten- en vaak bemiddelingsfiche opmaken en een beleggingsprofiel opstellen.”

“Vervolgens formuleert u uw advies, moet u onderschrijvingsformulieren invullen in het systeem van de verzekeraar, alle documenten laten ondertekenen, antiwitwasverplichtingen nakomen en de risicobeoordeling van de klant en uw kantoor regelen.” Het resultaat is veel administratie en nauwelijks tijd voor advies. Iets wat Harmoney grondig wil veranderen. Daarvoor stelt u eerst een digitaal, volledig Financieel Paspoort van uw klant op.

Verzamel eenmaal vlot alle gegevens

“Stel dat u een nieuwe klant wilt aanmaken op ons platform, een rechtspersoon. Het systeem vult dan automatisch veel klantgegevens in. Daarna voegt u de uiteindelijke begunstigden toe, net als de lasthebbers, bestuurders en statuten. Al die info wordt automatisch uit externe databases geput.”

Daarna maakt u vlot een nieuw dossier voor die klant aan, bijvoorbeeld voor een belegging, waarna u stap voor stap elke verzekerde toevoegt, met inbegrip van de begunstigingsclausule, in slechts enkele kliks. Ook de verantwoordelijke koppelt u op die manier aan het dossier.

“Bij de verantwoordelijke zult u vervolgens alle nodige zaken stap voor stap verifiëren en aanvullen: de identiteit van de verantwoordelijke, bedrijfsgegevens, de uiteindelijke begunstigden en hun data, en de AssurMIFiD-verplichtingen”, licht Thomas Van Maele toe. “Alles is opnieuw maximaal automatisch ingevuld via externe bronnen. Het platform laat u elke verplichte stap zetten en elke vereiste vraag stellen, zodat u zeker aan elke regel voldoet. Het resultaat is een compleet, geheel compliant Financieel Paspoort.”

Om veel makkelijker voorstellen te doen

Op basis van het Financieel Paspoort kunt u vervolgens erg vlot een compleet voorstel formuleren en doorsturen, opnieuw exact volgens de regels.

“U laat uw aanbod al dan niet digitaal goedkeuren en tekenen. Daarna doet u een laatste controle of gaat het dossier automatisch naar de verzekeraar. Zo hebt u alle administratieve stappen om een verzekering af te sluiten op een half uur doorlopen. Daarna verloopt ook het goedkeuringsproces bij de verzekeraar erg snel, want opnieuw sterk geautomatiseerd. Waardoor het verzekeringscontract vaak nog dezelfde dag start.”

Benieuwd hoe Harmoney precies werkt?

Om uw administratie te halveren en veel meer te adviseren, zonder nog enige zorg over compliance? Bekijk dan zeker opnieuw het Vivium Digital Webinar met Thomas Van Maele. Blijf ook onze website bezoeken, voor heel wat digitale inspiratie en informatie.

Herbekijk het webinar van Harmoney.