Als u meedoet met de Vivium Digital Awards, komt u op ons totaaloverzicht te staan, waarmee we makelaars helpen om sneller te begrijpen welke digitale tool of innovatie het best bij hun noden past. Daarvoor moet elke oplossing wel op haar juiste plaats op het overzicht staan. Hoe verzekeren we dat? Willem Standaert, een van onze juryleden, en Steve Goossens, Chief Digital Office bij Vivium, geven tekst en uitleg.

Als assistant professor aan HEC Liège én visiting professor aan UGent en de Vlerick Business School, is Willem Standaert gespecialiseerd in digitale innovatie, onder andere binnen financiële dienstverlening bij banken en verzekeraars.

“Zo werkte ik aan Vlerick mee aan de verschillende edities van Transformers 200 in 2017, 2018 en 2019: een jaarlijks onderzoek in samenwerking met Het Financieele Dagblad, een bekende zakenkrant in Nederland, dat in kaart bracht hoe ver de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven stonden in hun digitale transformatie”, vertelt de professor.

Het stond dus in de sterren geschreven dat Willem Standaert deel zou uitmaken van de jury voor de Vivium Digital Awards. Samen met Steve Goossens, Chief Digital Office bij Vivium en een van de drijvende krachten achter de Vivium Digital Awards, is Willem dan ook de geknipte persoon om ons uit te leggen hoe we de deelnemende digitale tools en innovaties zullen beoordelen, zodat ze de juiste plaats in ons overzicht krijgen.

Hoe zullen we de digitale oplossingen beoordelen?

Steve Goossens: “Voor de Vivium Digital Awards willen we vooral een zo volledig én correct mogelijk overzicht van de digitale tools en innovaties brengen, onderverdeeld per werkdomein, op vier Radars. Om daartoe te komen, moet elke deelnemende insurtech een vragenlijst van ongeveer zeventig vragen beantwoorden, over zijn eigen tool of innovatie en organisatie.

Altijd polsen we naar zaken waarvan we weten dat makelaars er nood aan hebben. Bovendien gaat het heel vaak om feitelijke gegevens, zoals: voldoet uw toepassing aan de GDPR-wetgeving? Maakt ze gebruik van API’s? Hoeveel klanten hebt u? Met hoeveel federaties voor makelaars hebt u contact?

Het zijn allemaal gesloten vragen, met vaste antwoorden om uit te kiezen. Tegelijk verzoeken we om het gekozen antwoord zo veel mogelijk te verduidelijken met bijgevoegde documentatie. Zo verkrijgen we enerzijds vergelijkbare antwoorden, maar anderzijds ook genoeg achtergrondinformatie om tot de essentie van elke oplossing door te dringen.”

De vragenlijst is dus een stevig fundament voor een correct overzicht?

Willem Standaert: “Dat klopt. Bovendien hebben de deelnemende bedrijven er alle belang bij om de vragen correct te beantwoorden. Zo krijgen ze immers een juist idee van waar ze op de markt staan en vermijden ze ontevreden verzekeringsmakelaars, omdat de oplossing niet biedt wat beloofd werd. Iets wat hen uiteindelijk alleen maar schade zou opleveren.”

Steve Goossens: “Eenmaal de deadline voor het indienen van de ingevulde vragenlijsten verstreken is – 19 december 2020 – zal een werkgroep alle ingediende cases grondig doornemen, om te kijken waar er nog info ontbreekt. Daarna hebben we alles in handen, om de oplossingen op een eerste versie van ons overzicht te zetten.”

Welke rol speelt de jury daarna?

Steve Goossens: “De juryleden zullen het verkregen overzicht en de cases finaal beoordelen. En dat vanuit verschillende invalshoeken, aangezien de jury erg divers is samengesteld, met vertegenwoordigers van de verzekeringsmakelaars zelf, maar ook van de consulting- en de academische wereld, net als de media.”

Willem Standaert: “Die diversiteit is cruciaal, zo bleek ook uit het onderzoek naar digitale transformatie in Nederland. Daarbij fungeerde een raad der wijzen als klankbord bij het ontwikkelen van het meetinstrument en om de bevindingen meer draagvlak te geven. De professionele jury van de Vivium Digital Awards heeft een soortgelijk effect.”

Wat zal hét grote voordeel van het totaaloverzicht zijn, voor de makelaar?

Willem Standaert: “Met het overzicht maken we een soort digitaal marktplatform, waarop elke oplossing volgens dezelfde standaard en dus uniform en transparant in kaart gebracht wordt. Zo zal de makelaar makkelijker en sneller kunnen beoordelen welke speler het best aan zijn noden voldoet. En dat tegen een lagere kost, gezien hij minder lang naar die oplossing moet zoeken. Hij dient niet eerst met allerlei bedrijven contact op te nemen en er meerdere te spreken. Nee, met ons overzicht krijgt hij in één oogopslag geschikte kandidaten in zicht.”

Steve Goossens: “Tegelijk zullen we jaar na jaar kunnen zien hoe digitale oplossingen evolueren, als dezelfde bedrijven blijven meedoen. Misschien ontwikkelt een uitdager zich wel tot een leider. Hoewel een leider niet altijd voor iedere makelaar de beste oplossing zal bieden.”

Welke rol speelt de Summit in dit verhaal?

Willem Standaert: “Net als het onderzoek waaraan ik meewerkte in Nederland, eindigen de Vivium Digital Awards met een groots netwerkevent of zeg maar een marktplaats, waarop insurtechs en verzekeringsmakelaars de kans krijgen om elkaar te ontmoeten én inzichten uit te wisselen. Ook als onze Vivium Digital Summit dit jaar deels of volledig online zou plaatsvinden. Want ook digitaal zijn er heel wat mooie mogelijkheden om hen samen te brengen.”

Steve Goossens: “Zo zijn de Vivium Digital Awards een conversation starter. Ze bieden niet alleen overzicht en inzicht, maar starten tegelijk overleg tussen makelaars en insurtechs. Dat merkte ik tijdens de eerste editie in 2019: de interesse in elkaar is enorm groot. Zo kunnen de awards tot grote digitale sprongen voorwaarts in de sector leiden.”