Innoveren als verzekeraar? Heel belangrijk, bleek uit de interesse voor de workshop over productinnovatie, waar makelaars van zowel grote als kleinere kantoren aanschoven. Makelaars zijn op zoek naar nieuwe producten, die breder gaan dan ‘enkel een polis’ en nóg beter aansluiten bij de noden van hun klant.

Het belang van innoveren

De verwachtingen van klanten en makelaars evolueren en daarom is productinnovatie geen randonderwerp, maar een essentieel onderwerp. Meer en meer worden er globale oplossingen gevraagd in plaats van een optelsom van een aantal ‘standaardverzekeringen’. Voor de nood om te innoveren komen verschillende redenen aan bod:

  • De noodzaak voor spelers in de verzekeringen om zich te onderscheiden van de concurrentie.
  • De wens van makelaars om zich zoveel mogelijk te focussen op meerwaarde creëren voor hun klanten.
  • De noodzaak om door automatisering van processen tijd vrij te maken voor de klantbeleving.

De kansen en uitdagingen van innovatie

In nichemarkten is het enkel relevant om eigen producten aan te bieden als het volume hoog genoeg is. Voor kleinere makelaars kan het verstandig zijn om zich voor de distributie en processen te associëren met een grote speler. Op die manier zijn de IT-kosten minder hoog. Het voordeel is dat kleinere makelaars met minder investeringskosten een grotere afzetmarkt bereiken en een hogere validatie van hun expertise in de betrokken niche krijgen.

Waar kansen liggen, zijn ook uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld de toegang tot verzekeraars. Als een kleinere makelaar een idee heeft voor een innovatief product, heeft die minder gewicht om een verzekeraar ervan te overtuigen het mee te helpen ontwikkelen. Ook de volumeverplichtingen bij verzekeraars maken het lastig om van de standaardproducten af te stappen.

Wellicht is het nog onvoldoende bekend dat nieuwe productdefinities, samengesteld uit traditionele dekkingen en diensten buiten verzekeringen om perfect een aanvullende business kunnen bouwen.

De impact van grotere makelaars

Ook grotere makelaars en maatschappijen hebben interesse in uitbreiden en nieuwe producten uitbrengen. Grotere makelaars zouden bijvoorbeeld hun producten kunnen verdelen via andere makelaars met een model cybercontract om hun investering rendabeler te maken. Met als voorwaarde dat de commissie gedeeld wordt en dat een kleinere makelaar niet hoeft te vrezen voor de overname van zijn klanten.

White labeling kan een krachtig hulpmiddel zijn om dat te bereiken. Zo kan een bestaand innovatief product uitgebracht worden als eigen product, onder eigen merk, met een beperkte IT-investering.

Onmisbaar zijn voor productinnovatie

Conclusie: Essentieel zijn het volume en de automatisering van processen door IT-tools, die voordeel opleveren voor alle betrokken partijen: van klant tot makelaar, masterbroker, dienstverlener en verzekeringsmaatschappij.

De aanwezigen in deze workshop

  • Moderator: Peter Vanderdeelen, commercieel directeur Corporate Brokers bij Vivium
  • Koen Druyts van Rethink-IT, een IT-platform gericht op de automatisatie van alle generieke processen binnen de volledige levenscyclus van verzekeringscontracten en de daaraan verbonden diensten, inclusief schade.
  • Timothy Waltniel van Innogarant, front en back-office services gericht op het ontzorgen van makelaars en het efficiënter maken van nieuwe producten en omzetten van bestaande producten. Met maximale integratie en respect voor de bestaande processen en applicaties (inclusief CRM).
  • Antoine Debeys van DeeCide, een front office-applicatie gespecialiseerd in de B2B-distributie van geparametriseerde verzekeringsproducten.

Interesse in de voorgestelde oplossingen? Op de Tools-pagina ontdekt u meer over de insurtechs in kwestie. Neem ook regelmatig een kijkje op onze website om helemaal bij te blijven.